پی وی مرکز آتولوو،5 MW

Photovoltaic plant


تحویل و مجهز کردن پست ترانسفورماتور اینورتری پيش ساخته كمپكت با بدنه بتني0,315/0,315/20kV، با ابعاد 810х300cm، ТНН 1000kVA، تجهیزات فشار متوسط СрН Schneider و اینورترهای Refusol 500k