Centrali PV Atolovo, 5 MW

Photovoltaic plant

Është furnizuar dhe kompletuar një nënstacion kompakt transformimi me inverter betoni NKTIB 0,315/0,315/20kV; me gabarite 810х300cm; ТНН 1000kVA; Pajisje TM Schneider dhe inverter Refusol 500k
Më shumë për KKTB
Të tjeraProdukte